SuperX Academy là nền tảng giáo dục & đào tạo số 1 thế giới dành cho doanh nhân Việt Nam

Chúng tôi là một cộng đồng gồm các doanh nhân đẳng cấp thế giới với sứ mệnh là cống hiến, cho đi, và tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi có các chương trình giảng dạy và hội thảo giúp phát triển các kỹ năng lãnh đạo đặc biệt để xây dựng các tổ chức đẳng cấp thế giới. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển các chuyên gia tư vấn để dẫn dắt nhóm thông qua các phương pháp và khái niệm sáng tạo để cung cấp nội dung trực tuyến và ngoại tuyến nhằm tạo ra những trải nghiệm ấn tượng và hấp dẫn cho khách hàng. 

Vì SuperX Academy là partner của GeniusU - công ty số 1 thế giới có nền tảng giáo dục cho doanh nhân - các đối tác của chúng tôi sẽ có quyền truy cập vào các công cụ sáng tạo mà những người khác không có. 

Chúng tôi có các khóa đào tạo hàng đầu để giúp các đối tác trở thành những nhà đào tạo hiệu quả. Họ có thể được chứng nhận là nhà tư vấn và tổ chức các buổi hội thảo mà chúng tôi tạo ra. 

Là một cộng đồng, chúng tôi quan tâm đến việc tạo ra sự khác biệt trên thế giới. Chúng tôi đứng đằng sau các hoạt động xã hội vì sự bình đẳng và thịnh vượng trong giáo dục, đặc biệt là ở Việt Nam. Mỗi doanh nhân tham gia vào SuperX Academy sẽ tạo ra tác động bằng cách tham gia vào các sự kiện và chương trình giảng dạy. 

Học viện SuperX Academy đang nỗ lực tạo ra sự khác biệt cho Doanh nhân Việt Nam bằng cách cung cấp một nền tảng giáo dục đẳng cấp thế giới, biến những người bình thường trở thành doanh nhân xuất chúng.

Leave a Reply