Curriculum banner Main icon curriculum

Curriculum for Entrepreneurs

Featured
Tick up
Genie Microdegrees
Tick up
Microdegrees and Certifications
Academics

Academics

Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
Wealth Dynamics ภาษาไทย

หลักสูตรนี้คือการที่จะบอกตัวคุณเองว่าคุณมีความถนัดแบบไหน และพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยเส้นทางแบบใดได้บ้าง กับศาสตร์ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ประกอบการ และผู้ที่กำลังมองหาเส้นทางสู่ความมั่งคั่งในแบบของตัวเอง   มีนักธุรกิจทั่วโลกและคนทั่วไปมากกว่าล้านคนได้เข้ามาเรียนรู้ และได้ผลลัพธ์มากมาย ถ้าคุณพร้อมแล้ว ก็ไปลุยกันเลย

Students enrolled 47
Reviews 0
View
FREE
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
Passion Test คลิปแนะนำวิธีการทำแบบทดสอบ Passion Test

นี่คือคลิปวีดีโอแนะนำวิธีการในการทำ Passion Test  เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ PAssion Test ได้อย่างมี ประโยชน์สูงสุด    หมายเหตุ คุณสามารถเข้าทำ Passion Test ได้ทางลิงค์  https://www.geniusu.com/missions/16

Students enrolled 80
Reviews 0
View
FREE
5d50kchallenge
Icon star microcourse
step
Microcourse
5-Day $50k Global Education Challenge

Whether you're just starting out, or you are an entrepreneur, educator, trainer, coach or consultant looking at being at the centre of this accelerated edtech boom, we have the solutions to help you succeed in building an Education 5.0 and Community 5.0 plan. Education technology, remote mentoring and personalized learning have all been booming. Now that people are able to return to schools and offices, many are choosing not to. With this shift comes a huge opportunity for every student, every teacher, trainer, coach, consultant, educator and speaker. Join Roger James Hamilton, futurist, entrepreneur and founder of Genius Group, Daniel Priestley, founder of DENT Global, best selling author and speaker and inudustry experts as they host the Global Educator Challenge together with a global group of entrepreneurs and educators. You and your team will learn the essential Education 5.0 keys to build a strong education plan, while connecting to a global educator community. Join us today to reset, restructure and launch your Education 5.0 and Community 5.0 Plan to navigate and strive in the digital decade. Its time to turn the great disruption into your greatest opportunity for growth.

View
FREE
Question direction pc 800 clr 1313
Icon star microdegree
step
Microdegree
The Question is the Answer

The ability to ask powerful questions is at the heart of effective teaching and learning.  The quality of the questions teachers ask determines the quality of the answers they receive from students.  How effective are your questioning techniques in the classroom?

Students enrolled 6
Reviews 0
View
$47
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
qa test

qa test

Students enrolled 0
Reviews 0
View
FREE
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
QA

qa test

Students enrolled 7
Reviews 0
View
FREE
Academicedge
Icon star microdegree
step
Microdegree
Academic Edge

This microdegree takes you through a 9-step inquiry process designed to help you develop the skills, knowledge and resources needed to conduct information-based investigations. As a university student, you will be expected to complete many research tasks across multiple units and this process can be effectively applied in each.   Karen Bonanno and Leonie McIlvenny will be your guides on this information journey. Through each stage of this process, they will provide, not only the theoretical rationale behind each stage, but also the practical skills needed to master it. It is anticipated that, as a result of undertaking the microdegree, you will have completed an investigation and developed an information product. 

Students enrolled 2
Reviews 0
View
$295
Istock 826221008 310
Icon star microdegree
step
Microdegree
Active Learning: A Student-Centred Approach

Explore 5 key steps to help young people develop the skills and capacity to be active learners in an ever-changing information environment so they can be future-ready and have the capability to be successful in school, work and life. Discover the attributes for delivering real-world learning experiences through examples of student work.  

Students enrolled 1
Reviews 0
View
$40
Business

Business

Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
5 Day Get It Done Challenge to Attract Clients Now

Game on!! It's time to get those super important-but-not-yet-done projects DONE once and for all.Do you have an important action that never gets done?Consider that action you’ve been avoiding is precisely what holds you back in breaking through to the next level in your business. Here are a few questions to ask yourself:Do you justify to yourself why it’s ok not to get this action done? Or wish you could just pay someone else to get it done?Deep down, do you sense not getting the action done might be eroding your own self-trust?Would you like to be known as a business leader who can stare down resistance and take the action anyway?If you've answered “yes” to at least one of these questions, consider the foundation for your business to scale is slowly cracking. When you are able to master your mindset in getting done what you’ve avoided or resisted that’s important--not only will you have more trust and confidence in yourself . . . you will then naturally attract more clients.I’ve noticed with clients that it’s the subtle actions and inactions we take each moment that determine our future path.

Students enrolled 113
Reviews 5
View
FREE
Face clock routine 310
Icon star microcourse
step
Microcourse
5.0
Teen Money Challenge

In the Teen Money Challenge, you will learn the basics of financial literacy and having a prosperity mindset to grow your wealth, set realistic budgets, and measure what matters. 

View
FREE
Teacher collaboration 310
Icon star microcourse
step
Microcourse
5.0
Genius School Educator Challenge

Education technology, remote/hybrid learning and personalised learning have all been booming in recent times. Now that people are able to return to schools and classrooms, many are choosing not to. With this shift comes a huge opportunity for every teacher, trainer, coach, consultant, educator and speaker who has embraced the education crisis to change the teaching and learning experiences for this next generation.  Whether you are a teacher, home-based educator, home-schooler, edupreneur, trainer, coach or mentor looking to be at the centre of this accelerated edutech boom, we have the solutions to help you succeed in building an Education 5.0 and Community 5.0 plan. You will learn the essential Education 5.0 keys to building a strong education plan while connecting with a global educator community. join us to reset, restructure and launch your plan to navigate and thrive in the digital decade.  It's time to turn the great disruption into your greatest opportunity for growth. 

View
FREE
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
Human Capital Risks

Being a business owner is that it can be pretty risky. DO YOU KNOW Do you know 82% of business fail because of poor cashflow?  Do you know main reason for business fail due to disablement. 34% caused by injury and 42% caused by illness.  Do you know Human Capital risk impact on your business value?  The staff is a major asset and backup plan of any successful business operation.    AssureMe Caroline Liang, Protect your cashflow and capital. 

Students enrolled 30
Reviews 0
View
FREE
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
Security Dynamics

This microdegree helps you evaluate the security risks that your business faces and how well you are addressing them.   This takes the form of self-assessment questions and can be used to inform consults with NZ Performance Consultants.   How to Score? Scoring is 0-10.  Answer to the nearest /10.  If the question asks for a percentage then if your answer is 10%, select 1 

Students enrolled 4
Reviews 0
View
$10
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
หาสิ่งที่ใช่ในตัวคุณ Find Your Flow

คุณกำลังอยู่ในบทเรียน การค้นพบความลื่นไหลหรือท่าถนัดของคุณ (Find Your Flow) ซึ่งบทนี้เป็นบทเรียนแรกที่เราแนะนำให้คุณเรียนบน GeniusU คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนของวงจรแห่งอัจฉริยะ (Genius Spiral) ที่จะช่วยให้คุณวางแผนเส้นทางชีวิตและแนวทางการทำให้สำเร็จ   บทนี้ประกอบด้วย แบบทดสอบง่าย ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่คุณให้คุณค่า (internal values) และ คำแนะนำในการเขียน เป้าหมาย 3 เดือน (3 month vision) ของคุณ   ชวนคุณตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ การใช้ชีวิต การสร้างรายได้ และการให้   คุณจะได้เรียนรู้ภาพรวมของเครื่องมือและข้อมูลต่าง ๆ ที่จะทำให้คุณเข้าใจวิธีการใช้ Genie ของคุณ และ การใช้ GeniusU ในการออกแบบชีวิตในอุดมคติ ธุรกิจ และการเชื่อมโยงคุณกับสังคม Global Mentor

Students enrolled 4
Reviews 0
View
$9
Sigbanner820x312  2
Icon star microcourse
step
Microcourse
Sustainable Business Dynamics, Double Your Revenue In 3 Months or Less

This microcourse teaches small and medium businesses to become sustainable in their industry with the objective to double their revenue and double their quality of life in 3 months or less.  Each week you'll get access to a new lesson. Each lesson contains a series of activities to complete and check off.  When you have completed an activity, click the "mark as complete" button on the page to navigate to the next activity or lesson.  This is how we will be able to monitor your progress in the course.  

View
$497
Businessbalancesheet hires cropped
Icon star microdegree
step
Microdegree
Build Your Own CFO Dashboard

I was once told that “Learning” is “Earning” with the “L” plates on. So, lets do some learning to help with the earning.  What we’ve built is some courses, that build on each other, to show you as practically as possible how you can use the data you are provided by your accountant each year in the Financial Statement to optimize your business. The goal is to help you learn tools and techniques to keep more of the cash that flows through your business each month in your bank account rather than your customer’s or your supplier’s. Revenue is Vanity. Profit is Sanity. Cash is Reality. Lets get to it!

Students enrolled 3
Reviews 0
View
$250
Communications

Communications

Welcome post
Icon star microcourse
step
Microcourse
AI Entrepreneur Microschool January 2024

Join the AI Entrepreneur Microschool and ensure you stay ahead of the curve! Integrate AI-driven marketing pathways, tools and chatbots that will set up your business for success in the digital decade. Our panel of expert mentors will guide you through the do's and don'ts of the digital decade, showing you what's hot and what's not right now to grow your prospects. Whether you already have a digital marketing strategy you know you need to update or you are just starting out, this microschool brings you the very latest in technology and trends to ensure your enterprise.

View
$1,495
Data and analytics

Data & Analytics

Picture3
Icon star microdegree
step
Microdegree
Conduct Research using Computer Technology

Welcome to this short course. It is intended to provide you with competent knowledge of using computer technology in doing research for yourself or your company and to create a computerised results sheet of the research topic completed. This Microdegree uses surveys as a research topic. It might be beneficial to those working in or entering the workplace in End-User Computing and as additional knowledge for those wanting to understand the areas covered. Work through the online content to successfully complete the activities provided at the end of the course.

Students enrolled 18
Reviews 0
View
FREE
Design

Design

Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
Pitch Decks to Impress your Customers

Create beautiful pitch decks that convey to your ideal customer that you understand their problems and have their ideal solution.First let me express my gratitude to Roger Hamilton for his templates and his input into my pitch decks. If sharing them here helps then please make sure you let him know how grateful you are!I created this microdegree because a number of people were asking me for my pitch decks which I am happy to share. I wanted to share some additional resources too so this is step by step how I put my pitch decks together including where to find beautiful (free) images and build the deck into a compelling use of images and words to tell your customer's story and bring them on a journey with you.Throughout the course I'll give you access to my decks which are copies of my actual pitch decks for our financial education business.At the end, leave a comment and I'll create a giving impact in a project in B1G1.

Students enrolled 177
Reviews 15
View
FREE
Development

Development

Screen shot 2020 07 21 at 2.21.58 pm
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
How To Earn Affiliate Commissions On GeniusU

Are you aware of the hidden financial potential inside GeniusU? Some of our affiliates already have 6 figure businesses and so could you! This is a great Microdegree if you are someone who just wants to make some additional revenues on the side, or if you want to create an entire affiliate marketing business. Most importantly this is for you if you naturally like to share GeniusU's content on other platforms and inspire others to join GeniusU. 

Students enrolled 7490
Reviews 91
View
FREE
Triumphant diagrams lifewheel
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
Be Triumphant - Master the Triangle of Success | An introduction

What does "mastery" mean to you? Based on my book “Be Triumphant - Master the Triangle for Success” this microdegree is the start of a developmental journey covering topics for you to experience or re-experience a life-shift. It took more than half a century to develop the Triangle of Success model and I'm inviting you to explore what I've discovered about life, business, and mastery.

Students enrolled 42
Reviews 2
View
FREE
Profiles
Icon star microcourse
step
Microcourse
Be Triumphant - Knowing yourself, the first step

With the free introductory microdegree I shared with you my thoughts on what a Triumphant Life constitutes. If you've come to the realisation that it is not a destination but a journey, the realisation of a Triumphant Life has begun for you. Brain G Dyson said "Life is not a race, but a journey to be savoured each step of the way." To realise what you can be, you must know who and what you are. To help you with this I will share with you instruments that will not only help you see the multi-dimensional you, but also give you tools to help you on your journey.

View
$497
Entrepreneurship

Entrepreneurship

Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
Creating More Impact On Our World Than You Ever Imagined Possible

Giving is an essential part of being an entrepreneur. Some of us build it right in to the core of what we do, others create Foundations, some of us do it in an ad-hoc way (when someone rattles a tin under our nose or makes an emotional appeal online).As you go through this MicroDegree here on GeniusU you'll be exposed to both amazing facts (we bet you never knew them!) and some amazing opportunities to make more positive impact in and on our world than you ever imagined.When you complete the entire MicroDegree you'll be in a much better position not just to give but to give in a way that makes most impact on you and those you value.We think you'll love it!

Students enrolled 183
Reviews 14
View
FREE
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
the 360º Startup Coaching Microdegree - Take Your Idea To Get Results

Do you have an idea that you would like to convert into a profitable business? Is your idea important to you because it could make the world a little bit better if more people knew about it? Do you feel overwhelmed with the amount of information available online that tells you what to do? Well, you are not alone. We know how you are feeling - and we know it’s not an easy place to be in. If you feel drawn to a quick, all-encompassing 360ª method that will help you to test the market and validate your idea quickly, you have come to the right place. We have thirty plus years of experience in entrepreneurship and have put this Microdegree together for you to create something bigger than yourself. The world needs better products and services. The world needs you to bring them to life. When you go through this Microdgree, you will feel more empowered and knowledgeable with every step you take. We help you to verify your idea by applying the lean start-up approach, using the business model canvas and Osterwalder’s Value Proposition design as well as other resources. By the end of the course you will have your first results which will tell you how to monetize your idea in the best way possible. 

Students enrolled 72
Reviews 4
View
FREE
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
Orientation Session with the Vector Cards

Welcome to the world of the Wealth Vector System.This is the Orientation Session Microdegree for those of you who have Vector cards through Crystal Circle or who have purchased the Vector Orientation Session with me and have received their own Vector cards.Designed to give you an overview, the 'know-how' and confidence to get started right.I hope to encourage and support you to use the Vector cards as an entrepreneur in your business to make better decisions and navigate change easily.If you are NEW to the Wealth Vector System, I hope this Microdegree will inspire you !Come over to purchase the Vector Orientation Session with me where you will receive your own Vector cards and have me personally guide you through your learning via private consultation plus gain access to all the other bonuses. (Available in the Store Now)Interested to experience an Entrepreneurial Vector Reading connect with me today.Join the Wealth Vector System Circle and a growing community of conscious entrepreneurs and leaders bridging Spirit with Business.

Students enrolled 70
Reviews 9
View
$197
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
Start the right online business

With this microdegree, you will get clarity on what you really want professionally and evaluate your business ideas on 12 levels so you can start the right business on your first try. 

Students enrolled 136
Reviews 9
View
FREE
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
Event Partners Orientation

This Microdegree, exclusively for our Event Partners, shares with you the benefits of coming on board as an Event Partner and goes through the steps for ensuring a successful event for both you and your guests. As an Event Partner, you have an amazing opportunity to:1. Create a unique experience: We continuously get amazing feedback about the quality of Entrepreneur Institute events and the value that Roger delivers when he's on stage.2. Establish yourself as a leader: Being an Event Partner allows you to stand out as a leader of the entrepreneur movement within your city.e. Earn commissions: We thank you for being an Event Partner by allowing you to earn commissions from every person you put into the room. In this Microdegree, you'll learn from key team members how to become an integral part of our successful events for entrepreneurs around the world.

Students enrolled 79
Reviews 4
View
FREE
Screen shot 2020 07 21 at 2.40.48 pm
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
Entrepreneur Dynamics

Step into the new decade with Entrepreneur Dynamics, the No.1 agile leadership system for entrepreneurs. This Microdegree takes you through each step of Entrepreneur Dynamics, and how to apply the agile leadership principles in the system to your company and in your team. Whether you are a start-up or an established multinational company, this Microdegree gives you the steps to be future-ready.   

Students enrolled 8957
Reviews 30
View
FREE
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
Scriptwriting CL

Crisis Leadership - Script writing for videosIt is far easier to be yourself than it is to take on a persona you think others want to see. Crisis leaders can spend less time worrying about external perceptions and more time focused on their jobs and their communication goals.How are you at Crisis Leadership?

Students enrolled 29
Reviews 1
View
FREE
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
The Beginner's Guide to Planning a Microdegree

Congratulations on stepping up to the challenge of turning your knowledge into an asset! The world needs your expertise now more than ever.   By sharing what you know, you're turning this period of fear and uncertainty into an opportunity for people all over the world to transform into a better version of themselves. You’re part of a powerful group of entrepreneurs committed to creating a thriving post-pandemic world.   This microdegree aims to make sharing your knowledge via the GeniusU platform a breeze. By breaking the planning process into the five Genius frequencies, you’ll be playing to your strengths every step of the way.   Click the image for a full view   As a certified Passion Test Consultant with Janet and Chris Attwood, and a certified Flow Consultant with Roger Hamilton and GeniusU, I will guide you through the steps needed to deliver a microdegree aligned with your purpose and your passions. 

Students enrolled 84
Reviews 6
View
$97
Finance

Finance

Degree size crypto hour  1
Icon star microcourse
step
Microcourse
5.0
Crypto Investor Microcourse

How to Profit from Cryptocurrencies Go from complete novice to managing your own cryptocurrency portfolio and take advantage of the crypto adoption wave!  

View
$270
Crypto crash course  310 x 180 px
Icon star microcourse
step
Microcourse
5.0
CRYPTO CRASH COURSE - 6 hour immersive training for crypto investment success

Are you overwhelmed by the amount of Crypto information out there? Do you want to invest in Crypto but don’t know how? Join Luca Bernardini's full immersion Crypto Crash Course for investors. At the end of the course you will have the knowledge necessary to start your Crypto journey! You might never look back...

View
$470
Food and nutrition

Food & Nutrition

4
Icon star certification
step
Certification
Health Dynamics Consultant Certification Course - Level 1

Are you ready to ignite your business in just 16 weeks? In 16 weeks, you will learn how to integrate the Wealth dynamics profile and the ancient knowledge of Ayurveda. This is where Health Dynamics shows you how people can have their own personalised path to health and you will learn how to guide them.      Our online Health Dynamics Certified Consultants Course is perfect for you if you would like a fully developed health system that integrates with your existing business that can take your clients on a personalised pathway to health using proven systems.

Students enrolled 60
Reviews 0
View
$1,500
Health and fitness

Health & Fitness

Screen shot 2020 07 21 at 2.44.03 pm
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
Health Dynamics Microdegree

If you've ever felt that taking pills didn't solve your lack of energy or your health problems, you might have considered alternative medicine. But with the enormous number of often conflicting information about which path or formula to follow, how do you work out what choices are right for you?  Personalized health has become more important than ever before. Health Dynamics is your personalized path to health. It is the world’s first system that links your health (what naturally gets your body in flow), your wealth (what naturally gets your mind in flow) and your happiness (what naturally gets your spirit into flow).  This Microdegree is the first step that will show you why health problems occur, and how you can personalize your health. It will guide you through your journey of self-discovery and knowledge so that you can change your status quo and feel better every day of your new life.     

Students enrolled 545
Reviews 23
View
FREE
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
Breath Dynamics

By focusing on the power of breath, the Breath Dynamics microdegree offers a unique way of helping you find your personalized path to health, wealth, and happiness. It takes the best of everything Stig Severinsen has learnt from yogis, high performers, Navy SEALs, and corporations all over the world and blends it with his own medical background.  

Students enrolled 6
Reviews 1
View
$97
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
4.6
Health Dynamics Toxicity Test

You have arrived here. Someone has referred you or you are interested in finding out about your health. This topic is one of the most important for your health as many people have toxins and digestive issues. One way to assess the toxicity level is by completing the Toxicity Assessment Test.   Your goal is to reduce your own toxicity level. You may want to engage a Certified Health Consultant to help you understand the process it takes to do this.    

Students enrolled 208
Reviews 10
View
FREE
41141871 10156851033063678 1034538573702889472 n
Icon star microdegree
step
Microdegree
From overwhelm to Inner Peace

This Microdegree is about changing your mindset and your "heartset" i.e. how you feel about anything.   For you as an Entrepreneur, healing your mind and heart and being at peace is essential.   Revitalising sleep, physical exercise, nourishment, an empowering mindset, physical health, personal and spiritual development, happiness and inner peace, take your pick, you need to start somewhere to have them all. I invite you to make this Microdegree your next step.   In this Microdegree I want to give you an insight into a a reality where you feel at peace, in control of creating your own outcome.   A reality that, in spite of having eluded you for years, is really much closer than you think.   This reality is yours to claim if you follow a few simple steps.   One is having the courage to open up to the fact that to see it and experience it, you are going to have to let go of many of your habitual thoughts and actions and align with a completely new version of yourself.   Many entrepreneurs identify with going through roadblocks and challenges as the find themselves growing personally and spiritually.   A spiritual awakening is you shifting your focus and values, ideas around success and money might change, letting go of old paradigms can be challenging and adapting to new ideas takes time.   Letting go of the old self and stepping into a new version takes courage, trust and the ability to accept guidance.   My offer to you, is to be your guide on this part of the journey to begin with, as I have not only taken it myself but have assisted hundreds of individuals on their transformational journey.   Some of my clients stay with me for many years or at least come back after long breaks as they hit new "road blocks" large or small that they request assistance in navigating.   This Microdegree is only the beginning and a little insight into what is in store for you if you decide and commit to creating a better reality for yourself.    The work I offer to do with you is truly transformational and it takes commitment, both in time and money. But, to give you a head start, I created this Microdegree where I include some of the tools I will introduce you to while we work together 1:1 or in future group courses.   We dig into mindset, EFT, Hypnotherapy, The energetic (emotional) scale and much more.   Disclaimer: This Microdegree includes Rapid Transformational Therapy, a modality that involves apects of hypnotherapy. It is not for those who have been diagnosed with Epilepsy. If you have, I can most likely work with you 1:1, but do not accept the RTT part of this Microdegree as a precaution.

Students enrolled 12
Reviews 0
View
$27
Med mastery deg cover
Icon star microdegree
step
Microdegree
Meditation Microschool

Medittion mastery is an introduction to meditation and how you can use meditation to improve health, feel more in control emotionally and enhance neuroplasticity. Meditation has numerous psychological and physical benefits which can improve mental health, reduce stress and has beneficial effects on heart ratee variability and heart health.

Students enrolled 0
Reviews 0
View
FREE
Lifestyle

Lifestyle

Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
Design your dream home today and change your life tomorrow

You are your environment. If you agree with us, then you could also agree that your home environment has a big influence on your well-being and happiness. You naturally feel more content in a home that gives you comfort and safety. Just close your eyes for a moment and imagine living in your ideal home in an environment that is most natural to you. Does it feel different compared to where you live now? Great! Because that means that you will fall in love with this Microdegree. It has the potential to change your life by showing you how you can get from where you are with regards to your home design to where you want to be. 

Students enrolled 71
Reviews 1
View
FREE
Management

Management

Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
Clarify - Plan - Deliver

How to take your BHAG - Big Hairy Audacious Goal, turn it into bite-sized pieces over the next quarter so you achieve the results you want.    In addition to       increasing your productivity in your Business,  you can also use the system to ...  learn a new skill,  renovate your house,  change a habit,   loose weight, or  start an exercise regime.    ... in fact you can apply this system to achieve any outcome or goal you want.      

Students enrolled 170
Reviews 10
View
FREE
Degree default
Icon star certification
step
Certification
4.7
Genius Group Community Manager Certification

This certification will give you a full introduction to the main features of GeniusU. Once you have completed these steps you will be able to use GeniusU like a pro and advise clients effectively!

Students enrolled 66
Reviews 6
View
FREE
Geniusu course background banner   310 x 180
Icon star microdegree
step
Microdegree
Elevate Your Leadership: A Comprehensive Self-Leadership Journey for Small Business Owners

Elevate your Leadership: Transform Your Business and Your Life This dynamic course is tailor-made for small business owners ready to elevate their leadership game. Over eight comprehensive modules, you'll uncover the power of self-leadership, define your purpose, create a compelling vision, set and achieve meaningful goals, and cultivate a supportive team. The result? You'll lead your business with unwavering confidence, drive, and vision, turning your entrepreneurial dreams into reality. Don't wait; invest in yourself and your business success today. Your journey begins here.    

Students enrolled 1
Reviews 0
View
$198
Marketing

Marketing

Screen shot 2020 07 21 at 2.49.59 pm
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
LinkedIn top 5% Profile

Do you show up on LinkedIn or “show out”!? You have less than 5 seconds to engage - connect - convert Currently, more than 700 million profiles exist on LinkedIn, 95% of them are not optimised correctly and are unlikely to ever be found by their ideal clients or customers. The good news is you can now be among those top 5% by following the simple steps we outline for you in this microdegree. Creating an exceptional profile on LinkedIn is the first step in using this powerful platform to generate thousands of dollars in sales and connecting with your ideal clients or referral partners. Over the next 5 steps you will be guided through the process.  This program has been fully updated and now includes a video tutorial in each session and a FREE download of Adam's International Best-Selling Book The LinkedIn Playbook.

Students enrolled 392
Reviews 17
View
FREE
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
PromINence Online

PromINence Online is an intensive "deep dive" a superb results-producing methodology that creates a cutting-edge, lead generation sales funnel for almost any industry.It's designed to give you the framework to follow to become the influencer you desire to be.It takes the methodology outlined in my Amazon Best-Selling book: Influencer and unpacks the 9 Pillars of Influence in a clear step-by-step process.

Students enrolled 52
Reviews 1
View
$507
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
Guide to Creating Certifications on GeniusU

Are you a coach, trainer, mentor, or educator who is actively growing their business, but can’t possibly take more clients on board because you have already maxed out your time? Are you needing to leverage your time through more people? Do you have an amazing proven process of working with your clients, that others would really like to learn and become certified in delivering? If so, you may be ready to create an upgrade of your business model: your own certification program! By teaching others how to use your content and your business model, you can leverage your time, your impact and your revenue. This could be your opportunity to add a 6 figure number to your income.  Take a look at one of our proven certification programs as an example, the “Flow Consultant Certification” here. 

Students enrolled 111
Reviews 4
View
FREE
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
The Internet Marketing Quickstart Guide

Internet marketing is just one piece of the big marketing puzzle. It is so much more than knowing how to use the Internet for marketing.Marketing is a PROCESS of bringing PEOPLE to a PLACE where they PERFORM AN ACTION that leads to the selling of a PRODUCT OR SERVICE at a PROFIT.If you want your business to succeed online, it starts with understanding the basics of marketing. This Microdegree takes you through all stages of the marketing process.

Students enrolled 50
Reviews 1
View
$12
Transparent mlm logo copy
Icon star microcourse
step
Microcourse
4.0
Four Keys to Network Marketing Success - The Keys to the Store!

Learn the secrets to making network marketing work for you!

View
FREE
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
Engagement Strategy in 3 Simple Steps

This microdegree shows you 3 simple steps for developing a marketing strategy guaranteed to engage potential and existing customers. Step 1:  Choose the product for your next marketing campaign and decide on the budget and time you're willing to invest.Step 2: Generate an instant avatar, which you will use as the basis for building your buyer persona.Step 3: Create a high-level campaign marketing campaign based on steps 1 and 2.By the end of this course, you will have a working template for planning targeted marketing campaigns on the go.

Students enrolled 53
Reviews 0
View
FREE
Nutrition

Nutrition

Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
Health Dynamics Spectrum Prism One

The first step to having your health in a peak state is discovering where you are on the Health spectrum,  then seeing how you can move up the spectrum to GREAT health.    The three health prisms:   The mindfulness prism The path from good health to ultimate health is achieved by going beyond the balance of your body and spirit to the balance of your mind. This is achieved through mindfulness practices including yoga, meditation and connection with nature.   The wellness prism The three early stages of imbalance, from aggravation to spreading, are the domain of the wellness industry. All wellness, fitness and diet plans are focused at improving health through prevention rather than cure. Wellness is all about the daily practice of a healthy lifestyle.   The sickness prism The bottom three levels of the Health Spectrum, from localisation to chronicity, are the domain of the medical industry. This is where imbalance in every part of the body has become a named disease with diagnosis, cure and medication - often without addressing the original source of the imbalance.   In this micodegree learn more about Where you are at to go somewhere else How it works and how you can improve your health levels

Students enrolled 39
Reviews 1
View
FREE
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
Health Dynamics Spectrum Prism Two

The first step to having your health in peak state is discovering where you are on the Health spectrum then seeing how you can move up the spectrum to GREAT health.    The three health prisms:   The mindfulness prism The path from good health to ultimate health is achieved by going beyond the balance of your body and spirit to the balance of your mind. This is achieved through mindfulness practices including yoga, meditation and connection with nature.   The wellness prism The three early stages of imbalance, from aggravation to spreading, are the domain of the wellness industry. All wellness, fitness and diet plans are focused at improving health through prevention rather than cure. Wellness is all about the daily practice of a healthy lifestyle.   The sickness prism The bottom three levels of the Health Spectrum, from localisation to chronicity, are the domain of the medical industry. This is where imbalance in every part of the body has become a named disease with diagnosis, cure and medication - often without addressing the original source of the imbalance.   In this micodegree learn more about Where you are at on the Health Spectrum and how you can move up the Spectrum.  How it works and how you can improve your health levels

Students enrolled 22
Reviews 0
View
FREE
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
Health Dynamics Spectrum Prism Three

The first step to having your Health in a peak state is discovering where you are on the Health spectrum, then seeing how you can move up the Spectrum to Good Health and beyond. Knowing where you allows you to plan what your next steps are to get to your desired destination and how to maintain your health so you don;t move down the specturm.   The three health prisms:   The mindfulness prism The path from good Health to ultimate Health is achieved by going beyond the balance of your body and spirit to the balance of your mind. This is achieved through mindfulness practices including yoga, meditation and connection with nature.   The wellness prism The three early stages of imbalance, from aggravation to spreading, are the domain of the wellness industry. All wellness, fitness and diet plans are focused on improving health through prevention rather than cure. Wellness is all about the daily practice of a healthy lifestyle.   The sickness prism The bottom three levels of the Health Spectrum, from localisation to chronicity, are the domain of the medical industry. This is where an imbalance in every part of the body has become a named disease with diagnosis, cure and medication - often without addressing the original source of the imbalance.   In this Micodegree learn more about Where your Health sits in the Spectrum Why you may be at the level you are How it works and how you can improve your health levels Real-life people who were at the same level as you and how they moved up the Spectrum.  

Students enrolled 21
Reviews 0
View
FREE
Operations

Operations

Images  1
Icon star microdegree
step
Microdegree
Conduct, Analyse and Determine Outcomes of Learning

Welcome to this short course. It is for individuals who intend to conduct an analysis to determine outcomes of learning for the purposes of defining skills needs at organisational level and/or to identify assessment standard titles at industry or sub-sector level. This short course will be especially useful to skills development facilitators, training managers and human resource development practitioners. 

Students enrolled 10
Reviews 0
View
FREE
Personal development

Personal Development

Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
มั่งคั่งมากกว่าที่ตาเห็น

เรื่องราวการผจญภัยของเด็กชายริชาร์ด ที่สามารถสะท้อนมุมมองความมั่งคั่งของแต่ละคนออกมาได้จากเรื่องราวที่ไม่ใช่แค่เรื่องราวตามตัวหนังสือ แต่มันคือการเรียนรู้ของคุณเองเลย

Students enrolled 18
Reviews 20
View
FREE
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
Become yourself, break the cage and unleash your potential as a leader and woman

This Microdegree empowers women around the world to live a new way of life. One in which they believe in themselves and their talents, in which they can be authentically themselves, express what they need and desire while leaving their victimhood behind. It is a Microdegree from women for women and is packed with wisdom of personal experience. But be warned: this is only for women who want to ignite their female qualities and enter a new phase of their life

Students enrolled 52
Reviews 4
View
FREE
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
How can Reading Faces & Micro Expressions help to increase your income and grow your business

In this Microdegree you will learn about the seven universal facial expressions of emotion and how being able to read micro expressions can assist in many areas of your life.The Five Channels of CommunicationThis course introduces the first of the five channels of communication: (1) facial expressions.  If you’d like to learn about the other 4 channels, please take another course’: (2) gestures and body language, (3) voice, (4) verbal style, and (5) verbal statements. By the end of the program, you will have a good understanding as to how each of these areas work individually with behavioural cues, and to how they interact with deception detection. Facial Expressions The face contains two messages:What the person wants to show; and What the person wants to conceal. When a true emotion is felt the facial expression that occurs is an involuntary response to the emotion, it happens without thought and can not be controlled. After completion of this course you will be able to spot true (or genuine) and false emotional responses. To spot an emotion that is not genuine, 1) look for expressions that are asymmetrical (irregular or uneven – with the exception of contempt) and 2) check the duration of the expression - as they are often either too long or too short. You may also notice that the timing of the expression doesn’t match the speech eg. the speech comes first followed by the expression.Look forward to working with you on this interesting journey!Stu Dunn - Founder of SDL

Students enrolled 37
Reviews 1
View
FREE
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
What's Your Communication Genius?

This Microdegree is designed to share with you some fundamental principles of effective communication from the perspective of Neuro Linguistic Programming (NLP), starting with your discovery of your preferred communication style (your Genius!) or as it is called in NLP speak, your Preferred Representational System.  This Micro-Degree will show you the different ways your brain codes information as well as to recognize other preferred styles through the observation of body language and words used. Ultimately, it will help you to make your communication easier and more effective, boosting your sense of well-being and productivity.  Click here to do your test: https://nlptrainingjamaica.wixsite.com/communication-styles

Students enrolled 127
Reviews 6
View
FREE
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
Breathing Discovery

In the Breathing Discovery microdegree, you will learn about conscious breathing and how it will benefit your health and relax your mind. The class stretches over a few days, giving you time to train the exercises given in each video and feel a change.

Students enrolled 53
Reviews 1
View
FREE
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
Change Dynamics - The Secret Steps For Creating Positive Change

The Change Dynamics Microdegree is built on more than a decade of study into the Psychology of Change and the Ontology of Change. If you're stuck and procrastinating in any area of your life, this is the Microdegree for YOU. The truth is that we all already know how to be doing better than we currently are in any area of our lives.  The question is: why are we not doing what we know we should be doing? This is what we refer to as the knowing-doing gap. In this course, you will learn what causes this knowing-doing gap and the specific steps to close this gap in your current circumstances.Change Dynamics - The world is changing. Are you? 

Students enrolled 79
Reviews 7
View
FREE
Girl with tablet 310
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
Essential Learnings for Your Child's Success

Is your child skills-ready for the future? The younger generation is growing up in a complex world where information is broadcast to them via multiple information and media channels. They encounter this in school and in everyday life. It is imperative they have the skills to know how to successfully navigate the information overwhelm and to apply these skills to be able to learn smarter and more efficiently now and into the future. 

Students enrolled 13
Reviews 1
View
FREE
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
4.9
Transform your life by letting go of limiting beliefs

This Microdegree offers an insight into how you can transform your life by coming onboard with me for a month of transformational work where we eliminate limiting beliefs from your subconscious mind and implement new, empowering thoughts, beliefs and actions, transforming your results in record breaking time. You will let go of emotional blocks and regain energy to move forward.Have you ever gone to seminars, read books, listened to audios or events that you hoped would help you change your actions and your outcome?Have you succeeded in changing your habits and thoughts as much as you wanted to?If not, and if there are still emotional blocks limiting you and holding you back, I encourage you to watch this until the end. I will demonstrate and explain how thoughts and actions will have to be changed on a subconscious level to permanently affect your outcome.

Students enrolled 167
Reviews 12
View
FREE
Real estate

Real Estate

Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
How Make Money From Property with No Deposit!

Do you want to learn to invest in property without having a big deposit? And do it in as little as 30 days even if you have never invested in property before? If so then welcome to the Introduction to Rent to Rent Course!  Rent to Rent is the premier strategy to help you act like Airbnb and Uber and build a high cash flow business without owning the assets.You know what it can do?It can (and WILL) help you decide if Rent to Rent is right for you and show you how to get started building your financial freedom from property without having to spend years saving for a deposit so that you can finally break free from your soul-sucking 9-5 and create passive income through property in as little as 30 days even if you've never invested in property before.Here are just some of the things you get in the 6 modules when you decide to invest in Introduction to Rent to Rent- Awesome Examples of Rent to Rent Deals- Overview of what contracts to use with landlords and tenants- The insurance and legal requirements of running an ethical business- How to find great deals - direct to landlord and with agents.- Testing for tenant demand and understanding the numbers- AND MORE....So here’s a life-altering question for you my dear person… why oh why are you still reading this?  Get started now!

Students enrolled 241
Reviews 5
View
FREE
Screen shot 2020 07 21 at 2.45.53 pm
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
8 Steps to Wealth through Real Estate

Congrats on taking your first steps towards creating & protecting your wealth for you and your family.   Learn how to change your mindset from a scarcity mindset to abundance mindset to global mindset.   This 8 steps to Wealth through Real Estate Microdegree will focus on teaching you how you can use the 5 pillars of Wealth to overcome barriers such as lack of knowledge, trust and access to the right expertise. Create your own personalised path to wealth.  Take charge and master the art of creating wealth on your terms.   Join this course and get invaluable tips, content and strategies to not only create wealth, but becoming a Global Citizen, through building multiple streams of income. This is no longer a luxury, it has become a necessity.    Learn how you can create passive income stream in dollars, pounds, euro's, etc with our proven strategies, systems and tips from Serial Entrepreneur and Global Investor - Scott Picken.  Get started from $100...

Students enrolled 464
Reviews 12
View
FREE
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
Your roadmap to property investment success

This microdegree will teach you how to draw up your future success.. and show you how to get there with your own personalised investment blueprint, giving you a solid foundation to build your property investment business from.We will show you how to assess which cash flow, profit and equity strategies will or won't work for you, so you can exclusively focus on YOUR strategies and not get distracted by other people's opinions.We will cover what you need to BE, DO and HAVE in order to achieve your desired outcome. REAL RESULTS require a concrete plan, milestones and absolute clarity on which strategies and which properties will get you the results you are looking for.Note: This is the exact same course that took Brendan from losing $30,000 in cash flow every year to being able to quit his job just 11 months later.This microdegree is perfect for: People who have some experience in investing and are now ready to step it up a levelBeginner property investors who want to set themselves up for success from the startAnyone who is ready to move from being a "buy and hope" investor to an investor getting real results and living their dream life

Students enrolled 7
Reviews 0
View
$97
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
Real Estate Mogul Master Plan

 The Real Estate Mogul Mastermind Microdegree is the full package of how to invest into the new economy. Learn techniques, like how to invest with no money out of pocket, tax strategies, asset protection and how to build the ultimate Real Estate Investing company in the New Economy. 

Students enrolled 13
Reviews 0
View
$497
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
Successful Real Estate Investing Microdegree

The 6 reasons why you should be investing in Real Estate You can use leverage to maximise your return on investment. In fact, you can use 100% other people money to invest ​You can buy Real Estate at wholesale prices, which means you make profit the day you buy and gain instant equity. ​You can influence the value of your investment, instead of waiting for capital growth in the real estate market. You can get other people to cover all of the costs of your investment ​How to work once, and get paid forever to gain enough monthly cash flow to replace your income from your job which means that you chose how you spend your time ​How to create long term generation wealth to leave a legacy for your loved ones.

Students enrolled 28
Reviews 0
View
FREE
Sales

Sales

Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
The Sell, Serve, Prosper Colour Zone Sales System for Every Entrepreneur

HOW TO SELL MORE, SERVE MORE SO YOU PROSPER MORE..This Microdegree will give a simple 6 Step Colour Zone Selling System to take you and your sales results from where they are to scale and leverage your business cashflow.Every Entrepreneur needs to know how to Sell.You need to know how to take your product or service, and convert that into cashflow.If you are to grow your business, you then need to train others to sell your products and services for you.If you can't sell, you starve.This Colour Zone Sales system has helped thousands of people worldwide generate over $150 million.It takes my 30 years of helping people in business around the world and puts the tools into your hands so you can SELL, SERVE and PROSPER.

Students enrolled 59
Reviews 1
View
FREE
Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
Selling the Way People want to Buy

Sales- Love it or hate it we all need people to buy our products or services, or we will have no business.  Yet, for many business owners the very mention of the word sales makes them want to hide in their shell!   It’s often the idea of selling that is the issue, the old traditional style of pushy people who try to sell things we really don’t want This microdegree will take you step by step looking at sales from a different perspective.   Building your confidence so you can have more productive conversations which continue to build trust & help people to buy from you, rather than feeling like you are selling to them.  

Students enrolled 20
Reviews 0
View
FREE
Strategy

Strategy

Degree default
Icon star microdegree
step
Microdegree
5.0
7 steps to Cash Flow Success for You and Your Team

Are you having challenges with your business cash flow? Are you just starting out and finding your fluctuating cash flow a stressful challenge?Do you have team and want to teach them to set their key performance measures that will keep your business cash flow positive?There are 7 levers that are working in your business and determining how much cash flow you have available for growth.By creating strategies that optimise each of these levers, our cash flow strategies have improved the cash flow position of some of our customers by over 200%. We guarantee you can make at minimum a 10% improvement in your cash flow just by taking this microdegree.We have even mapped out each of these levers over the Wealth Dynamics square to show you which profiles will have a natural talent for driving each of the cash flow levers.Throughout this micro degree you'll get access to our favourite tips and tricks.We'll explain each of the levers using case studies for product, service and virtual businesses.Use our online calculators and put your learning straight into a plan with our exercises.At the end, just leave us a comment or testimonial and we'll give 10 children access to an e-learning facility in India as part of our commitment to Quality Education.

Students enrolled 142
Reviews 6
View
$47
Image 11 21 22 at 3.48 pm
Icon star microdegree
step
Microdegree
IM - Stock Market Virtual Seminar

At Stock Market Virtual Seminar we give you the right formulas/recipes: A formula should tell you  When to buy  When to sell  How much money to invest  Where to invest  How many strategies do you need?  Up  Down Sideways  If you dedicate just 20 minutes a day, you will know exactly what to do within a short period of time.  

Students enrolled 2
Reviews 0
View
$247
Ei cover image1
Icon star microdegree
step
Microdegree
GAP Onboarding

The Genius Accelerator runs every quarter. It's a 12 week live, practical microschool, where you will define, plan, launch and fill the places for your promotion, using proven strategies that have been used in GeniusU and across Entrepreneurs Institute and Entrepreneur Resorts for the past 10 years. We will show you how to grow your community of warm leads and generate programmes and marketing that create super loyal fans who trust you and want to work with you. You will be hand held through a week by week process to run a successful promotion, in such a way that you will generate results there and then and be able to replicate it thereafter each quarter yourself and with your team. The programme will help successful applicants to be part of our key digital turnaround success stories during the next 3-6 months. We want to be showcasing you and your business as one of these successes!

Students enrolled 21
Reviews 0
View
FREE
Tick up
Microschool
Tick up