Copy of copy of m a r k e t i n g s e m i n a r  1   kopia 6

Stockholm City Circle

271 Members
Kawa Onatli

Kawa Onatli
posted in mentor circle: Stockholm City Circle

Apr 20, 2023 at 21:31 in Sweden

Kära vänner! Anslut till Genius Nordics Entrepreneur Social Event för ett insiktsfullt och engagerande virtuellt event den 28 april kl. 10:00 (svensk tid), där vår speciella gästföreläsare, Paulina Roach, kommer att diskutera strategier för att navigera dig och identifiera möjligheter under osäkra ekonomiska tider. Paulina Roach är en framgångsrik mentor och tillväxtstrateg med omfattande erfarenhet inom företagsledning. Med 15 års erfarenhet i branschen använder Paulina sina företagsvinster för att bygga kassaflöden som finansierar hennes ekonomiska frihet. Genom att använda kassaflöde för att skapa ekonomisk frihet under de senaste 5 åren har Paulina lärt sig att nyckeln till att minska din stressnivå är att bygga finansiella inkomstkällor som inte är beroende av försäljning eller kunder. Anmäl dig nu! https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAtfuyhpjMiHtSTwWVlXlRD1-7q-lxAw8Or?fbclid=IwAR28ztCsMtXjiXaXTJbd6idpBy2Bzaj4BKEJXpeknOyNP7CafgwSCMtZwSg#/registration.

Welcome! You are invited to join a meeting: Genius Nordic Entrepreneur Social: How To Navigate Uncertain Times. After registering, you will receive a confirmation email about joining the meeting.

Welcome! You are invited to join a meeting: Genius Nordic Entrepreneur Social: How To Navigate Uncertain Times. After registering, you will receive a confirmation email about joining the meeting.
Desktop 1bf52cfe 1dd6 4804 b615 e7c6ff307542

Please register or login to see all comments.


Please register or login to comment.

About This Circle

Company

Open uri20210720 100 hkj7hr?1626792023
GeniusU
16 reviews