คุณสามารถทำ Test ได้ที่ 

www.geniustest.geniusschoolthailand.com

Mentor

Introduction

1 Review
FREE
Microdegree Outcomes

เจ้ากิจการและผู้ร่วมก่อตั้ง Genius School 

ด้วยประสบการณ์ในการนำเอา Genius Test 

เผยแพร่ไปในประเทศไทยกว่าหมื่นคน 

จึงมั่นใจว่าแบบทดสอบนี้ จะสามารถทำให้คนไทย

พัฒนาตัวเองได้เร็วยิ่งขึ้น เพราะในความจริงแล้ว 

ศักยภาพของคนไทย ไม่แพ้ใครในโลก