นี่คือคลิปวีดีโอแนะนำวิธีการในการทำ Passion Test 

เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ PAssion Test ได้อย่างมี

ประโยชน์สูงสุด 

 

หมายเหตุ คุณสามารถเข้าทำ Passion Test ได้ทางลิงค์ 

https://www.geniusu.com/missions/16

Mentor
(5 reviews)
Nukul Luk
Nukul Luk
Bangkok Thailand

Introduction

FREE
Microdegree Outcomes
  • นี่คือคลิปวีดีโอแนะนำวิธีการในการทำ Passion Test 
  • เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ PAssion Test ได้อย่างมี
  • ประโยชน์สูงสุด 
  • หมายเหตุ คุณสามารถเข้าทำ Passion Test ได้ทางลิงค์ 
  • https://www.geniusu.com/missions/16
Your Microdegree Mentor
Nukul Luk
Nukul Luk Mentor

คุณนุกูล ลักขณานุกุล

ผู้แปลหนังสือ Your Life Your Legacy ของคุณโรเจอร์ โดยใช้ชื่อไทยว่า มั่งคั่งระดับตำนาน 

มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือและองค์ความรู้ต่างๆที่อยู่ใน GeniusU 

ไปถ่ายทอดสู่บุคคลทั่วไปได้เห็นการเปลี่ยนแปลง มากกว่า 5,000 คน 

และพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดมากกว่า 500 แห่ง