เรื่องราวการผจญภัยของเด็กชายริชาร์ด ที่สามารถสะท้อนมุมมองความมั่งคั่งของแต่ละคนออกมาได้จากเรื่องราวที่ไม่ใช่แค่เรื่องราวตามตัวหนังสือ แต่มันคือการเรียนรู้ของคุณเองเลย

Mentor
(3 reviews)
Patchanan Khongwanitkitjaroen
Patchanan Khongwanitkitjaroen
Bangkok, Thailand
Circle(s)

Introduction

20 Reviews
FREE
Microdegree Outcomes
Your Microdegree Mentor
Patchanan Khongwanitkitjaroen
Patchanan Khongwanitkitjaroen Mentor

บี๊ นุกูล เป็นที่ปรึกษาธุรกิจ ที่พาให้หลายธุรกิจเติบโตมาด้วยการเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากร จากวิศวกรที่เข้าใจในเรื่องของลดขั้นตอนการผลิต พลิกแนวคิดมาใช้กับการลดขั้นตอนในการทำธุรกิจ และเมื่อการทำงานสั้นลง การทำเงินก็เลยเร็วขึ้น

เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Wealth Space ที่นำเอาความรู้ในการเป็นที่ปรึกษามาถ่ายทอดในรูปแบบของสัมมนา และในรูปแบบของหนังสือ 

ด้วยความเชื่อที่ว่าผู้ประกอบการทุกคนมีของดีที่มีประโยชน์ต่อคนทั่วไปอยู่ในตัว และด้วยระบบที่ดีของดีเหล่านั้นจะช่วยผู้คนได้อีกมากมาย