คุณกำลังอยู่ในบทเรียน การค้นพบความลื่นไหลหรือท่าถนัดของคุณ (Find Your Flow)

ซึ่งบทนี้เป็นบทเรียนแรกที่เราแนะนำให้คุณเรียนบน GeniusU

คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนของวงจรแห่งอัจฉริยะ (Genius Spiral)

ที่จะช่วยให้คุณวางแผนเส้นทางชีวิตและแนวทางการทำให้สำเร็จ

 

บทนี้ประกอบด้วย แบบทดสอบง่าย ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่คุณให้คุณค่า (internal values) และ

คำแนะนำในการเขียน เป้าหมาย 3 เดือน (3 month vision) ของคุณ

 

ชวนคุณตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ การใช้ชีวิต การสร้างรายได้ และการให้

 

คุณจะได้เรียนรู้ภาพรวมของเครื่องมือและข้อมูลต่าง ๆ

ที่จะทำให้คุณเข้าใจวิธีการใช้ Genie ของคุณ และ การใช้ GeniusU

ในการออกแบบชีวิตในอุดมคติ ธุรกิจ และการเชื่อมโยงคุณกับสังคม Global Mentor

Introduction

PREMIUM
Microdegree Outcomes
  • - คุณจะได้ค้นพบ 3 สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณให้คุณค่า
  • - คุณจะได้เขียน เป้าหมาย 3 เดือน ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ
  • - คุณจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ GeniusU ในการปลดล๊อค วงจรอัจฉริยะ ของคุณ
Your Microdegree Mentor
Patchanan Khongwanitkitjaroen
Patchanan Khongwanitkitjaroen Mentor

นักคาดการณ์อนาคต และผู้ประกอบการเพื่อสังคม

โรเจอร์ เป็น นักคาดการณ์อนาคต (Futurist) ชื่อดังระดับโลก,

นักเขียนหนังสือที่ขายดีที่สุดของ New York Times ,

นักธุรกิจเพื่อสังคม และยังเป็นนักธุรกิจที่เป็นเมนทอร์(ที่ปรึกษา)

ให้กับนักธุรกิจทั่วโลกให้ค้นพบเส้นทางสู่ความมั่งคั่งของตัวเอง

Purchase -- USD 9.00