คุณกำลังอยู่ในบทเรียน การค้นพบความลื่นไหลหรือท่าถนัดของคุณ (Find Your Flow)

ซึ่งบทนี้เป็นบทเรียนแรกที่เราแนะนำให้คุณเรียนบน GeniusU

คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนของวงจรแห่งอัจฉริยะ (Genius Spiral)

ที่จะช่วยให้คุณวางแผนเส้นทางชีวิตและแนวทางการทำให้สำเร็จ

 

บทนี้ประกอบด้วย แบบทดสอบง่าย ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่คุณให้คุณค่า (internal values) และ

คำแนะนำในการเขียน เป้าหมาย 3 เดือน (3 month vision) ของคุณ

 

ชวนคุณตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ การใช้ชีวิต การสร้างรายได้ และการให้

 

คุณจะได้เรียนรู้ภาพรวมของเครื่องมือและข้อมูลต่าง ๆ

ที่จะทำให้คุณเข้าใจวิธีการใช้ Genie ของคุณ และ การใช้ GeniusU

ในการออกแบบชีวิตในอุดมคติ ธุรกิจ และการเชื่อมโยงคุณกับสังคม Global Mentor

Introduction

PREMIUM
Microdegree Outcomes
Your Microdegree Mentor
Patchanan Khongwanitkitjaroen
Patchanan Khongwanitkitjaroen Mentor

นักคาดการณ์อนาคต และผู้ประกอบการเพื่อสังคม

โรเจอร์ เป็น นักคาดการณ์อนาคต (Futurist) ชื่อดังระดับโลก,

นักเขียนหนังสือที่ขายดีที่สุดของ New York Times ,

นักธุรกิจเพื่อสังคม และยังเป็นนักธุรกิจที่เป็นเมนทอร์(ที่ปรึกษา)

ให้กับนักธุรกิจทั่วโลกให้ค้นพบเส้นทางสู่ความมั่งคั่งของตัวเอง

Purchase -- USD 9.00