เรียนรู้ขั้นตอนเพื่อย้ายจากระดับสีแดง “ผู้รอดชีวิต” ไปสู่ สีส้ม “คนทำงาน”

ในสเปคตรัมความมั่งคั่งและเข้าสู่การไหลอย่างรวดเร็วโดยการเชื่อมต่อสู่การไหลของผู้อื่น

ในตลาดของคุณ เรียนรู้ 10 ขั้นตอนที่ผู้ประกอบการณ์ที่ประสบความสำเร็จ

ทุกคนทำในรายรับของพวกเขาและสร้างผลกระทบจากศูนย์สู่ล้าน

Introduction

PREMIUM
Microdegree Outcomes
  • - คุณจะได้รู้วิธีเพื่อเชื่อมต่อกับคนอื่นๆ โดยการใช้แพชชั่นธรรมชาติของคุณ
  • - คุณจะเรียนรู้วิธีเพื่อเชื่อมแพชชั่นและความสามารถของคุณสู่ตลาด
  • - คุณจะเรียนรู้วิธีเพื่อเชื่อมต่ออย่างทำกำไรได้กับผู้คนที่อยู่ในการไหล
Your Microdegree Mentor
Patchanan Khongwanitkitjaroen
Patchanan Khongwanitkitjaroen Mentor

นักคาดการณ์อนาคต และผู้ประกอบการเพื่อสังคม

โรเจอร์ เป็น นักคาดการณ์อนาคต (Futurist) ชื่อดังระดับโลก,

นักเขียนหนังสือที่ขายดีที่สุดของ New York Times ,

นักธุรกิจเพื่อสังคม และยังเป็นนักธุรกิจที่เป็นเมนทอร์(ที่ปรึกษา)

ให้กับนักธุรกิจทั่วโลกให้ค้นพบเส้นทางสู่ความมั่งคั่งของตัวเอง

Purchase -- USD 9.00

Degree Steps